Регистрация на гаранционна карта


При разминаване на данните между гаранционната карта и попълнения формуляр, се зачитат за вярни данните от гаранционната карта.

При регистрация на гаранционна карта в сайта, получавате 6 месеца удължаване на гаранцията.

При изпращане към сервиза, продукта трябва да бъде придружен от оригинална гаранционна карта.

Моля попълнете формуляра, 

7 + 2 =