ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


1. Срокът на гаранцията е 24 месеца и започва да тече от датата на закупуване на продукта.
2. Тази гаранция е валидна само при условие, че е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа името и печата на продавача, подписа на клиента и е налична касова бележка.
3. Тази гаранция не е валидна при неспазване на правилата за експлоатация.
4. Гаранцията е невалидна при загуба, неправилно попълнени или подправени гаранционни карти.
5. Гаранцията е невалидна, когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или неупълномощени лица.
6. Повредите се отстраняват в срок от 30(тридесет) работни дни.
7. Купувачът на този продукт, приема и е запознат с гореизброените изисквания за правилна експлоатация и условията на гаранция.
8. Никой търговец няма право да изменя условията на тази гаранция по какъвто и да е повод.
9. Номерът на гаранцията трябва да съвпада с номера върху етикета на продукта.